Thursday, April 30, 2009

bwat diriku dan kalian sume...

KeHiduPan kita di DuNia ini tiDak menJanjiKan sAtu JamInaN yang BerKekaLan...
yang Ada hanyaLah PerCubaAn, cAbaRan dan PelBagai pEluang...
jaMinaN yang KeKal aBadi haNya dapaT diTemuI
aPabila kita KembaLi seMula kepada ILAHI......

No comments:

Post a Comment